PTJ Trainingen en Jeugdwerk

Anti-pest Coördinator

Wat is pesten?
Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen (lichamelijk geweld), maar ook iemand geestelijk pijn doen (psychisch geweld). Je bent bang, wordt uitgescholden of buitengesloten. Maar ook de dreiging dat je geslagen kan worden, kan iemand angstig en onzeker maken. 
Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn dan lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en gefrustreerd maken.
omgaan_met_pesten-0644
Als je / je kind / school /….. er niet zelfstandig uit komt kan PTJ hulp bieden in de regie van a
lles dat raakvlak heeft met pesten:

– voorlichting aan docenten, ouders en leerlingen
– lessenpakketten / lessenseries voor docenten en leerlingen
– contact met externe partijen
– verbeteren, aanpassen en evalueren van beleid rondom pesten
– verbeteren, aanpakken en controle op praktische uitvoering van pestaanpak bij docenten, afdelingen e.d.

Voor meer informatie neemt u contact op:
06-51715462

Schuiven naar boven